Alle henvendelser vedr. Arkitektopgaver stiles til

Arkitekt Stig Vilhelmsen:

Mail: stig@tegnestuen.me

tlf. 2622 7506

Badehuset på Lynæs Havn (tegnet af Arkitekt Stig Vilhelmsen)

Badehus set fra badebroen.

Badebro set fra badehuset. Badebroen blev anlagt, så alle borgere kan gå helt ud og rundt om fyret.

Tegning af Lynæs Havn, med forslag til aktiviteter.